Sudah tau apa bedanya zakat maal dengan zakat penghasilan?

Pada dasarnya, ulama membagi zakat menjadi dua, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat atas individu seorang Muslim ketika memasuki bulan Syawal atau setelah berpuasa Ramadhan. Sedangkan zakat harta terdiri dari banyak ragam seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak dan uang. Termasuk di dalam zakat maal juga ada zakat penghasilan

Adapun landasan zakat penghasilan adalah, firman Allah swt: “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.” (Qs Al-Baqarah 267)

Selain berdasarkan keumuman ayat di atas, zakat penghasilan berlandaskan pada qiyas. Para ulama yang sepakat dengan zakat penghasilan mengqiyaskannya dengan zakat pertanian. Menurut mereka, ada beberapa kesamaan antara penghasilan yang diperoleh melalui kerja sebagai karyawan atau pegawai dengan pertanian. Saat panen bagi seorang petani sama dengan saat seorang pegawai menerima gaji. Modal seorang petani adalah, tanah dan tenaga.

Yuk, tunaikan zakat kita melalui lembaga terpercaya.
Rekening Zakat:
BNI Syariah 969693356
Mandiri 1130007653474
A.n Yayasan Dompet Dhuafa Republika.

bagikan ke >>

WhatsApp
Facebook
Twitter