8 Golongan Penerima zakat

26230259_608413146157435_6468152931482808034_n

Sebagai instrumen wajib dalam kerangka agama Islam, zakat memiliki syarat dan ketentuan yang begitu mengikat. Hal ini meliputi dari siapa orang yang wajib membayar zakat (muzaki), harta apa yang dizakati dan termasuk siapa saja penerima zakat (mustahik)
Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, hal ini tertera jelas dalam QS. At Taubah ayat 60 yakni:
1. Fakir – Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup
2. Miskin – Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup
3. Amil – Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat
4. Mu’allaf – Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
5. Hamba sahaya – Budak yang ingin memerdekakan dirinya
6. Gharimin – Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya
7. Fisabilillah – Mereka yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah, perang dan sebagainya.
8. Ibnus Sabil – Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan
Dari ayat tersebut maka sudah jelas siapa saja yang berhak menerima zakat. Yuk ringankan dan berdayakan sesama melalui zakat.
Dengan zakat, diri dan harta Insya Allah selamat. Mari sucikan harta, Zakat sekarang!
Rekening Zakat :
BNI Syariah 96.96.933.78
Mandiri 113.000.765.3482
An. Yayasan Dompet Dhuafa Sumsel

bagikan ke >>

WhatsApp
Facebook
Twitter